אפיון סביבה של לימוד מדוגמאות פתורות סטטיות ואינטראקטיביות לבעיות מתמטיות בחדו"א באמצעות גישת העומס הקוגניטיבי בלמידה ותאוריית ה-APOS – תקוה עובדיה

הוראה ראויה היא כזו שלוקחת בחשבון את תכונותיו ומגבלותיו של מבנה התודעה האנושי, קרי האופן שבו אנו חושבים ומעבדים מידע. סוולר, חלוץ המחקר בתחום העומס הקוגניטיבי הגדיר את תאוריית העומס הקוגניטיבי בלמידה כעוסקת בעיצוב למידה שמטרתה לאפשר רכישת ידע בסביבות למידה מותאמות על-ידי הורדת העומס הקוגניטיבי הלא רצוי ושאינו הכרחי ללומד. העיקרון המרכזי עליו סוולר משתית את התאוריה מתבסס על רעיון הברירה הטבעית – "החזק תמיד ישרוד".

קריאת המאמר במלואו