"אחרים" בתוך עמם: מנהיגיהם הרוחניים של עולי אתיופיה בישראל – רחל שרעבי ואביבה קפלן

המציאות הנוכחית בישראל היא עתירת שינויים חברתיים, לעיתים מרחיקי לכת, שהם תוצאה של פסיפס חברתי רב-פנים. בפסיפס זה, הדומה והשונה, כמו גם האחר והזהה, שוכנים יחד זה לצד זה. מציאות זו אפשרית בעולם גלובלי חסר גבולות, אשר ממדי הזמן בו לובשים ופושטים צורה כפועל יוצא מכורח קיומי המשתנה חדשות לבקרים.

קריאת המאמר במלואו