סולידריות שבטית לעומת סולידריות לערכים – מרואן דוירי

סולידריות מבטאת תחושת אחדות של אינטרסים ומטרות של קבוצת אנשים. פעמים רבות אנשים המשתייכים לקבוצה סולידרית חשים אחדות גורל. ככזאת, קשורה הסולידריות עם הזהות האישית והקולקטיבית של חברי קבוצה לאומית, אתנית, דתית, מעמדית או מגדרית. בטבע קיים בסיס ביולוגי-אבולוציוני של סולידריות שלפיו בעלי חיים מאותו מין משתפים פעולה ביניהם למען הישרדותם. ההישרדות מהווה תלכיד גם אצל בני אדם מאותו גזע, החיים בשותפות ולכידות שבטית ולעיתים אף לאומית. אלא שבשונה מבעלי חיים, מעגלי הזהות של בני האדם הם מרובים והתנהגותם איננה מנוהלת על-ידי אינסטינקטים בלבד, אלא מונעת גם על-ידי תהליכי חשיבה מודעים ולא מודעים ועל-ידי עמדות וערכים. בעידן הגלובלי של היום כמעט ואין חברה הבנויה על מעגל זהות (שבטי) אחד.

קריאת המאמר במלואו