סולידריות כלל אזרחית – מרדכי (מוטה) קרמניצר

בשורות הבאות אטען כי לסולידריות תפקיד חשוב מזה שנוהגים לייחס לה, בעיקר במשפט, כי בישראל קיימת חולשה מובנית בכל הנוגע לסולידריות כלל אזרחית וסולידריות כלל אנושית, ואציג מחשבות ראשוניות להתמודדות עם בעיה זו.

קריאת המאמר במלואו