מיתוס "ההצבעה השבטית": משטר ההפרטה והבסיס המעמדי של התמיכה בימין ובשמאל בישראל – דני גוטוויין

"ההצבעה השבטית" היא אחד המיתוסים המערפלים את הדיון הפוליטי בישראל ותורמים לשימור ההגמוניה של הימין. מיתוס "ההצבעה השבטית" ניזון מן החפיפה בין עדה למעמד המקנה מראית עין של ניתוח ביקורתי לפרשנות המעדיפה את הגורם העדתי-תרבותי על הגורם המעמדי-כלכלי בהסבר דפוסי הצבעה של הישראלים. כשל זה עומד בבסיס המוסכמה הרווחת – שגרסאותיה השונות אומצו בידי הימין והשמאל כאחד – בדבר "השבטיות" של הצבעת העשירונים הנמוכים, המזרחיים בעיקרם, לימין, ושל תמיכת העשירונים הגבוהים, האשכנזים בעיקרם, בשמאל או בשמאל-מרכז.

קריאת המאמר במלואו