האחרוּת היא הסולידריות – משה יצחקי

"רומניה והעולם כולו חייבים להיות אסירי תודה לכמה משוררים [...]" כותב אדם ג' סורסקין במאמר שנושאו "השירה הרומנית, אמת, ואירוניה נועזת תחת רודנות צ'אושסקו". סורסקין כותב כי שירתם של משוררים אמיצים אלו, סייעו לשמור על חיוניות של אמת אנושית שניצחה את המשטר המדכא.
במאמר זה אני מנסה לפענח את סוד חיוניותה של שירתה של אנה בלנדיאנה, אחת מבכירי משוררי רומניה בין השנים 1989-1964. בשנים אלה הופעלה ברומניה מדיניות טוטליטרית של דיכוי, הפחדה והשתקה בניהולו של צ'אושסקו. במהלכים מתוכננים ומתוזמנים בדרך אל הנשיאות ואל שלטון היחיד הדיקטטורי, הוא מתמנה ב-1967 לנשיא מועצת השרים, תפקיד מקביל לראש ממשלה, וב-1974 הוא ממנה את עצמו לנשיא רומניה.

קריאת המאמר במלואו