אחריות כסולידריות – אריה קיזל

אחרוּת היא לכאורה אחד הגורמים המעכבים ביותר, לפחות בחברה הישראלית, את אפשריותה או קיומה של סולידריות אשר מבוססת על מונחים מדומיינים כמו "אחדות", "גיבוש" ו"לאום". אי לכך, נוטה החברה הישראלית להציג את ה"אחרות" כ"שונוּת". ומי מסמן את השונה? ההגמון השולט על מנגנוני הסימון וגם הקבלה, הוא הפריבילגי שבידו היכולת לקבוע את עצמו כ"נכון" או "ראוי". בו-זמנית הוא גם מייחד למי שאחר ממנו את התואר "שונה" וקובע את מנגנוני קבלתו או אי קבלתו כחלק מפעולות החסד שמפעיל ההגמון.

קריאת המאמר במלואו