נשיות וחולי בהרומאן המצרי לאורלי קסטל-בלום – ענבר רווה

המאמר בוחן את מוטיב המחלה הנשית בספרה האחרון של אורלי קסטל-בלום – הרומאן המצרי. אבקש לטעון שבתשתיתו של הרומן עומדת התשוקה לספר את סיפור המחלה הנשית כמו גם לחשוף את הזיקות העמוקות שבינו לבין הסיפור המשפחתי והחברתי. גופן ונפשן הסובלים והחולים של הגיבורות מזכיר עוולות שהחברה מבקשת להדחיק ומשקף ללא הרף את ה'אחר' שבתוכה. קסטל-בלום משתמשת בייצוגים של חולי נשי כאחד האמצעים הבולטים בניסיונה הכולל לערער ולהפריע את הסדר הקיים, ולהקשות עליו קושיות טעונות התייחסות.

קריאת המאמר במלואו