מראה שעל הקיר או: בין גוף לדימוי גוף – שי גיל

המאמר מתבונן מנקודת מבט המשלבת מיתולוגיה ופסיכולוגיה בתהליך של הפצעת סובייקטיביות נפשית בזיקה לחוויות גופניות ראשוניות של טיפול והחזקה פיזיים. את הדיון מלווה מטפורת 'המראה המשקפת' (וכן דמות האם החורגת באגדה: "שלגיה ושבעת הגמדים"), בעיקר, אך לא רק, במשמעותה הוויניקוטיאנית. מטפורה זו מסייעת להמחיש את השסע הנפער בין הגוף לבין דימוי הגוף, כמו גם לבחון את האפשרויות לאיחוי וריפוי השסע, בדרך למפגש חי, חשוף ואותנטי עם עצמי ועם הזולת.

קריאת המאמר במלואו