כדור הארץ חולה: האם יהיה תלוי ב"טיפול תרופתי" קבוע? – איתי אליאב

הטענה לפיה האנושות אינה מתנהלת באופן בריא, כאשר ההתחממות הגלובלית מהווה את התוצר המובהק לכך והגורם לכשל בתפקודן של מערכות אקולוגיות, שכיחה בדיון הביקורתי המתקיים מזה תקופה ארוכה. נוכח האיום הנשקף מתהליך זה על איכות חייו ובריאותו של האדם ואף על החיים עצמם, בוחן המאמר באופן ביקורתי את תחום הנדסת האקלים (Geoengineering או Climate engineering) המוצע כיום כפתרון מדעי-טכנולוגי לבעיית ההתחממות הגלובלית. מפתחיו של תחום זה רואים בו מעין 'תרופה פלנטרית' אשר תנטרל את ההתחממות הגלובלית. מכלל הסוגיות מתמקד המאמר בהנדסת אקלים מסוג ניהול קרינת השמש ובאחת השיטות העיקריות השייכות לסוג זה.

קריאת המאמר במלואו