האדם, הצמח ומה שביניהם – תמר שבט

היכרות עם האדם הבריא והחולה מייצרת שאלות כגון איך מתאים לעזור לו להתרפא, ויותר מכך, איך מתאים לקדם את בריאותו כדי שלא יחלה. סדרת שאלות זאת ניצבת בפני המרפא. כיוון שהמרפא חש ויודע שלאדם יש קשר מהותי עם הטבע מטבע בריאתו, אך טבעי הדבר שהמרפא יחפש בטבע את המרפא לאדם. התבוננותו בעולם הצמחים מגלה בפניו את סודות ההתמודדות של הצמח עם העולם בו הוא חי, התמודדות המוליכה לשפע אסטרטגיות של הסתגלות, שבהן יכול המרפא הנבון להשתמש כדי לאזן את טבעו החולה של האדם. בכל חברה אנושית, ובוודאי בחברה המערבית, מתקיימות בד בבד מערכות רפואיות שונות. ישנה המערכת המוכרת והממוסדת, שבחברה המערבית נשענת על הרפואה המדעית, ובו-זמנית מתקיימות מערכות רפואיות מסורתיות, חלקן מסורות מפוארות, עתיקות ומגובשות, וחלקן עממיות, ביתיות. למסורות אלה, אופן הבנה של האדם בבריאות ובחולי, והמלצות לריפוי בסיוע צמחי מרפא, הבנה שמתבססת על התבוננות.

קריאת המאמר במלואו