אבות ובנים ויין: "השילוש האדיפלי" – רפי ועקנין

מאמר זה עוסק בסיפור אגדה מאוצר האגדה התלמודית (ויקרא רבה [מרגליות] יב א). כמו כל סיפור אגדה, הוא ניתן לקריאה באופנים שונים ואפשר למצוא בו תובנות ומשמעויות שונות ברובדי עומק שונים. הקריאה המוצעת להלן היא קריאה מפרשת המבקשת לחלץ מהסיפור תובנות פסיכולוגיות-חינוכיות.
הכתיבה המצפינה, שבה כתוב סיפור מקאברי זה, מזמינה ואף מחייבת חיפוש הבנות שהן מעבר להבנה הראשונית. לפיכך, נראה לי שהיין וסכנותיו אינם אלא מוּסרו הגלוי של הסיפור, בעוד שמוסרו הסמוי הוא יחסי אבות ובנים. סיפור שראשיתו מזימה וקלקלה, ואחריתו תיקון, השלמה ופיוס.

קריאת המאמר במלואו