לגופו של מדע – שי שפיר

עידן המדע שאנו נמצאים בו מעורר רגשות רבים. ההתקדמות האדירה בכל התחומים מעוררת בנו, המבוגרים יותר, תחושה שאנו חיים בסרט של מדע בדיוני, רק שהבדיוני הופך לחלק מהחיים שלנו. הדור שלי (דור הסבים הצעירים) שזוכר חיים ללא טלוויזיה, מתפלא ומשתאה מכל הפיתוחים הנראים ברורים ונהירים לדורות הצעירים יותר.
כמדען, הידיעות שלי והאמונות שלי משתנות חדשות לבקרים. אקסיומות מדעיות ששנים לימדונו על פיהן משתנות כהרף עין עם כל גילוי חדש. האקסיומה הידועה שהמוח האנושי לא מייצר תאים חדשים בבגרותו לוותה אותי לאורך שנים עד שבאו הגילויים על הִתרבות תאים במוח במשך כל החיים.

קריאת המאמר במלואו