התפתחות המודעות לגוף ול-"עצמי" בשנים הראשונות לחיים – עדנה אור

סקירה זו מתארת את תהליך התפתחות התפיסה העצמית מלידה עד גיל שלוש שנים, ואת הגורמים המעורבים בגיבושה. הסקירה מתייחסת לתהליכים התפתחותיים ראשוניים הנוגעים לגוף ולעצמי, ולפיכך היא בנויה משני חלקים מרכזיים. החלק הראשון מתמקד בגוף, ובעיקר בתיאור טבעה של המודעות הגופנית. חלק זה יתאר את המאפיינים ההתנהגותיים, השורשים, והמשמעות ההתפתחותית של תודעה מוקדמת לסכמת הגוף. החלק השני יתמקד בתפיסה העצמית ובשלבי התפתחותה, מהשלב בו קיימת מודעות עצמית מרומזת ומינימלית, עד לשלב בו קיימת תודעה עצמית מפורשת, בה הילד מתייחס אל תכנים פנימיים שלו, כמו מחשבות ורגשות, והוא מבין כי ישותו ניתנת להערכה על-ידי האחרים. חלק זה יציג דפוסי התפתחות שונים של התפיסה העצמית בהתאם לגישות מובילות בספרות המחקר. בנוסף, יוצגו הגורמים המעורבים בהתפתחות התפיסה העצמית, תוך התמקדות בחשיבותם של ההורים בתהליך גיבוש הזהות העצמית. הדיון יתמקד בתרומת הטיפול המסור המוענק לגוף ולנפש לבניית האישיות בשנים הראשונות לחיים.
מילות מפתח: סכמת גוף, תפיסה עצמית, מודעות עצמית, התפתחות בגיל הרך, הורות

קריאת המאמר במלואו