השפעות השימוש בטכנולוגיית הסלולר על גוף האדם: סקירה של חזית הידע המדעי-רפואי – עירית חוף-נהור

לעיתים נדמה כי המכשיר הסלולרי הפך לחלק אינטגרלי מגופנו אנו. מקטן עד גדול אנו נושאים אותו איתנו לכל מקום וזמינים בכל עת. לעיתים אנו שוכחים, או שמא מדחיקים, כי אותו מכשיר חכם ומעוצב הוא לא רק אביזר טכנולוגי-אופנתי, אלא גם מכשיר קשר המשדר בסביבתנו בגלי מיקרו, בעוד הוא מונח בכף ידנו וצמוד לראשנו. במאמר זה אביא סקירה של חזית הידע המדעי-רפואי שנאסף עד כה על ההשלכות האפשריות כתוצאה מהחשיפה ההולכת וגוברת לקרינה הנפלטת מהמכשיר הסלולרי.
בשנים האחרונות מצטברות עדויות כי שימוש מוגבר בטכנולוגיית הסלולר מגדיל את הסיכון לחלות בגידולים סרטניים במוח. מן הממצאים האפידמיולוגיים עולה כי הסיכון לחלות בגידולים סרטניים (שהנפוץ בהם הוא גליומה) והמובהקות של הסיכון הנמדד גדלים, כתלות בכל אחד מהמשתנים הבאים: שנות השימוש, זמן השיחה, החזקת המכשיר בצמוד לאוזן וכן גיל התחלת השימוש. אעמוד על עיקרי הפרסומים האפידמיולוגיים בנושא תוך התייחסות למבוגרים, בני נוער וילדים ואציג תופעות חשובות נוספות בהקשרים קוגניטיביים, מטבוליים ופוריות. בהתחשב בכך שהמחקרים עצמם פורסמו בספרות מדעית-רפואית בתחומים מקצועיים כאפידמיולוגיה, אונקולוגיה ונוירו-ביולוגיה, סקירה זו פונה לקהל אקדמי רחב. תקוותי היא כי סקירה זו תעורר דיון חברתי-חינוכי בנושא חשוב זה, דיון אשר יוביל לשיפור במודעות ולשינוי דפוסי ההתנהגות בקרב ציבור המשתמשים האחראי.
מילות מפתח: אפידמיולוגיה, סרטן, תחלואה, קרינה סלולרית

קריאת המאמר במלואו