הגוף האנושי וגופו של המקום: התפתחות זהות מקצועית בהכשרת מורים – אילה צור

מאמר זה עוסק בחקירת התפתחותה של הזהות המקצועית של סטודנטית אשר למדה בקורס "השיח החינוכי בראי הסביבה הפיזית של בית הספר". במסגרת הקורס הסטודנטים התבקשו לדמיין מקום המשקף עבורם בית ספר אידיאלי, ולייצג אותו באופן ויזואלי ומילולי, זאת במטרה לזמן להם תנאים לפיתוח זהות מקצועית כמורים. התהליך נערך פעמיים, בתחילת הקורס ובסופו. המאמר מתמקד בשאלה מדוע הסטודנטית טענה שהתהליך שהתקיים בקורס לא קידם את יכולתה להשתחרר מסכמות קודמות ולשנות את נקודת מבטה על בית הספר. ממצאי המחקר מציגים מיפוי של השינויים שחלו בזהות המקצועית של הסטודנטית תוך התחקות אחר הגורמים המזרזים והמעכבים אותם. החלק האחרון של המאמר כולל דיון בהיבטים שבהם ניתן להרחיב את ההתבוננות הביקורתית של הסטודנטים בזהות המקצועית שלהם בדרכם להבנות מחדש מסגרת התייחסות לעצמם ולבית ספר.
מילות מפתח: אני מאמין חינוכי, זהות מקצועית, הכשרת מורים, בית ספר, סביבת למידה

קריאת המאמר במלואו