גוּפֵך הוא מבצרוֹ: מיתוסים ואגדות על נשים בתוך תיבות ונשים בתוך חוֹמוֹת – ורד טוהר

מיתוסים, מעשיות ואגדות רבות מעצבים בעלילה סמיכות בין נשים לבין תיבות, ובמיוחד נשים המוכנסות לתוך תיבות. מטרת ההכנסה לתיבה היא הסתרה, לעתים כדי להגן על האישה, ולעתים כדי למנוע ממנה לקחת חלק במעגל החיים. בהמשך מיסדו הפסיכואנליזה הפרוידיאנית והיונגיאנית את הקשר הקונוטטיבי בין גוף האישה לבין תיבה. וריאציה נוספת, קיצונית ומזעזעת, מספרת על אישה המוכנסת על-ידי בנאים לתוך חומה כדי לשמור שלא תתמוטט. בווריאציה סיפורית זו מובאת עד אבסורד הפנטסיה של השליטה הגברית בגוף הנשי והחפצתו. במאמר זה אדגים מסורות סיפוריות שונות על האישה בתיבה ועל האישה בחומה, כששני המוטיבים מתבררים כמשלימים זה את זה ומבטאים שתי צורות שונות של מיתוס זהה.
מילות מפתח: הגוף הנשי, סיפור עממי, תיבה, הסתרה

קריאת המאמר במלואו