'קח ת'זמן וטייק איט איזי': על אי-האחריות כערך בתרבות הפופולרית בישראל: הסרט גבעת חלפון אינה עונה כמקרה מבחן – ערגה הלר

ביצירות רבות של התרבות הפופולרית בישראל שזורים בעלילה רכיבים המבטאים תופעות של אי-אחריות; לעתים רכיבים אלה מניעים את העלילה כולה. אי-האחריות מוצגת כערך חברתי רצוי או לכל הפחות כזיהוי של תכונות ישראליות.

קריאת המאמר במלואו