פיתוח הניהול העצמי אצל תלמידים בעלי כשל בניהול העצמי באמצעות תרפיה באמנות – אלון האס

המאמר עוסק בשאלה של אחריות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בניסיון לסייע לתלמידים הסובלים מכשל בניהול העצמי. במאמר מוצעת ונבחנת אפשרות להרחבת ההתבוננות בתופעת הכשל, על-ידי חשיפת האופן בו מטפל באמנות בגישה הפנומנולוגית מתבונן בה ומציע התייחסות מחודשת לשאלת האחריות.

קריאת המאמר במלואו