מה כל כך מיוחד בחולות סמר והאם אנחנו אחראים לשמירתם? – אורי שיינס

משבר מגוון המינים של כדור הארץ אינו פוסח על ישראל. מדי יום נכחדים מינים רבים מכדור הארץ, איתם הולך לאיבוד ידע רב ונשברות חוליות חשובות במערכת האקולוגית שבה תלוי גם קיומו של האדם

קריאת המאמר במלואו