חגי רוגני על ספרו של ישראל המאירי: "הדרמה של האחר המיתי: עיון בחמישה מחזות בעקבות לוינס".

הפילוסוף הצרפתי-יהודי הדגול עמנואל לוינס (Levinas) התגלה בישראל שנים רבות לאחר שכוכבו דרך בשמיים האינטלקטואליים של צרפת.

קריאת המאמר במלואו