השיטה הסוקרטית וחשיבותה של הוראת מחלוקות במקצוע האזרחות – הדגמה של הצגה דיאלקטית של סוגיות אזרחיות – הלל וורמן

מדינות דמוקרטיות נתונות בין כוחות סותרים. מצד אחד הן תלויות במעורבות – ולו מינימלית – של גוף האזרחים. מצד שני הן דוחפות את האזרחים לחיים פרטיים.

קריאת המאמר במלואו