"המורה, אפשר לדבר אתך?" – התבוננות על אחריותו המקצועית של המורה מבעד לפרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים – שירלי שויער ונורית גור-יעיש

מאמר זה מציג עמדה הרואה בפיתוח מערכת יחסי אמון עם התלמיד חלק מאחריותו המקצועית של המורה.

קריאת המאמר במלואו