בין הפרט והחברה: המקרה של רצח בנות זוג – רוחמה גוסינסקי

אלימות כלפי נשים מאופיינת במאמר זה כצורה של אפליה מגדרית המשקפת את אחריותה של החברה להתרחשות התופעה ולמניעתה כחלק מן הטיפול בבעיית חוסר השוויון בין המינים.

קריאת המאמר במלואו