בין אלוהים לאדם: האחריות על הרוע בסיפורי ספר בראשית – מיכה רואי

שאלת האחריות לקיומו של הרוע בעולם מעסיקה את המחשבה האנושית עוד מימי קדם. עיון בארבעה סיפורים מקראיים, המגלה כי העיסוק בסוגיה לא פסח גם על הטקסט המקראי, חושף טפח מאופי הפתרונות שהציעו מחברי הסיפורים בנסותם לתת מענה לשאלה, ולו גם חלקי. פתרונות אלו נחשפים מתוך השוואתם של שני צמדי סיפורים מקבילים.

קריאת המאמר במלואו