אמנות ואחריות חברתית/פוליטית בישראל: בחינת עמדות שונות הקיימות בין אמן ואחריות – אסנת אוסטרליץ

המאמר עוסק בביטוי האמנותי לאחריות חברתית/פוליטית באמצעות דימויים, פרקטיקות אמנותיות ובחינת עבודתי בהקשר זה.

קריאת המאמר במלואו