אחריות מחולקת: על האחריות המשותפת של משרד החינוך ורשות החינוך המקומית לחינוך בישראל – ניבי גל-אריאלי

ערב פתיחת שנה"ל תשע"ה יצא משרד החינוך במערכה משפטית נגד עיריית בית-שמש סביב שיבוצן של תלמידות חרדיות בבית ספר ממלכתי (חילוני). עתירה מנהלית שהגיש משרד החינוך נגד עיריית בית-שמש נדונה בבית המשפט המחוזי בירושלים (ונדחתה). מנקודת המבט הבוחנת יחסים בין שתי זרועות שלטון, מדובר ברעידת אדמה: דרך העולם היא שזרוע שלטונית אחת כפופה לאחרת וסרה למרותה, ולחילופין – שתי זרועות שלטון פועלות במקביל, בחלוקה של אחריות ביניהן. נקיטה של הליך משפטי של זרוע אחת כלפי האחרת היא צעד בלתי שגרתי. כאשר מדובר בזרוע הבכירה יותר, משרד ממשלתי, כלפי הזרוע הנמוכה, אין בכך אלא ללמד על זעזוע במבנה היחסים. בשעה זו ראוי לבחון כיצד פעלו מנגנוני הקשר בין שני הגופים השלטוניים הממונים על החינוך מלכתחילה, ומהן הזיקות שקבעו המחוקק ומתקין התקנות בין משרד החינוך לרשות המקומית. מאמר זה נכתב קודם לאירועי בית-שמש מן הסתיו האחרון, והוא בוחן את הזיקות בין שני הגופים בפרספקטיבה כוללת.

קריאת המאמר במלואו