מפגשי יהודים/ערבים: שאלה של סימטריה או של כוונות טובות. וליד מולא

ניסיון החיים היומיומי של האזרח הפלסטיני במדינת ישראל  שונה בתכלית השינוי מניסיון חייו של האזרח היהודי, זאת בשל מבנה המערכות השלטוניות והמגמות הפוליטיות והכלכליות במדינה. התלמיד הפלסטיני לומד על קיומו של האזרח היהודי כפרט ועל החברה היהודית והמדינה כישות ההגמונית כבר במהלך לימודיו בבית הספר היסודי. הוא לומד את השפה העברית כלימודי חובה (ולא במסגרת של לימודי בחירה), כמו גם  ספרות והיסטוריה יהודית בעולם ובישראל  הנלמדים במסגרת הלימודים בבית הספר העל יסודי.

קריאת המאמר במלואו