התפתחותה של קהילייה מקצועית של מורים למתמטיקה תוך הבניה שיתופית של ידע באמצעות מערכת Wiki. עטרה שריקי ונצה מובשוביץ-הדר

עבודת המורה מתאפיינת במורכבות רבה, ומרבית המורים מתכננים שיעורים ופותרים בעיות בכוחות עצמם ללא שיתוף עם עמיתיהם. הקריאה לשיפור הידע המתמטי של תלמידי ישראל העלתה את הצורך לאגם את הידע שנצבר אצל המורים כפרטים ולהפוך אותו לידע קולקטיבי. תכנית הלימודים במתמטיקה בישראל היא אחידה, אך מערכת החינוך אינה מספקת אמצעים לקיומו של תהליך שיתופי בין מורים. כתוצאה מכך הידע המעשי המצטבר ברמת הפרט וברמת הקהילייה אינו נשמר ואינו מצטבר.

השימוש הגובר בוויקיפדיה לאיגום ולאיתור מידע, הביאו אותנו למחשבה שמערכת MediaWiki עשויה להתאים לצבירה, לשימור ולפיתוח שיתופי של הידע המקצועי של מורים למתמטיקה, במטרה לתמוך בהתפתחותה של הקהילייה ובהעצמתה. העובדה שהמערכת מאפשרת שיתוף פעולה ואוטונומיה הופך אותה לסביבה חברתית העולה בקנה אחד עם  תאוריות חינוכיות הרואות בלמידה תהליך של מעורבות חברתית שבו רכישת ידע מתבצעת בעיקר כתוצאה מאינטראקציה חברתית.

קריאת המאמר במלואו