תפיסת מורים יהודים וערבים את ההבדלים בין תלמידים מחוננים ומצטיינים ודרכי ההוראה במסגרות אלו. מיכל קרופניק-גוטליב וחוה וידרגור

מטרתו של מחקר חלוץ זה היא לבדוק את תפיסותיהם של מורים יהודים וערבים המלמדים תלמידים מחוננים ומצטיינים בתכניות העשרה, בדומה לזו המתקיימת במכללת אורנים, לגבי ההבדלים בתכונות התלמידים וההבדלים בהוראה ובבניית תכניות לימודים.

קריאת המאמר במלואו