על הספר בעריכתם של ג'ק פסטור, פנינה שטרן ומנחם מור: "Flavius Josephus, Interpretation and History". סקירה: אורי רפפורט

קובץ זה המכיל שני תריסרי מאמרים הוא פרי כינוס שנערך באוניברסיטת חיפה בשנת 2006 והמאמרים הכלולים בו הם בנושאי ההרצאות שנישאו בכינוס ושנדפסו בו לאחר שעובדו על-ידי המרצים ועברו עריכה קפדנית של עורכי הקובץ. ההרצאות נדפסו רובן באנגלית וכן שתיים בגרמנית ואחת בצרפתית, דבר העולה בקנה אחד עם אופיו הבינלאומי של הכינוס בו השתתפו חוקרים מיותר מעשר מדינות.

 

קריאת המאמר במלואו