מאפיינים של הוראת אמנות בבתי ספר גבוהים לאמנות כפי שהם עולים מדבריהם – מיקי צדיק

המודל מורה-אמן, מתאפיין בתפיסות ובמהלכים הוראתיים ייחודיים הנובעים מהעיסוק הכפול של אמן בסטודיו ומורה בכיתה. תפיסותיו של המורה-האמן כלפי ההוראה קשורות להיותו אמן פעיל המתחבט בעצמו באופן יומיומי בבעיות ובסוגיות אמנותיות. מאמר זה עוסק בהיבטים של המודל ובמאפייני הוראה בבתי ספר גבוהים לאמנות, כפי שהם עולים בעיקר מתוך ראיונות עם אמנים.

קריאת המאמר במלואו