משה יצחקי: "לאשר תישא הרוח" . סקירה: חגי רוגני

על ביאליק אמרו משורר לאומי, על רחל – המשוררת מכנרת. בודלר הוא הפלאנר, המשוטט, נתן זך הוא רומנטיקן מר.
משה יצחקי הוא המשורר המתפעם.
משה יצחקי חוֹוֶה התגלות על כל צעד ושעל. אך אין זו התגלות רבת הוד של אידיאה מופשטת: זו התגלות אינטימית, של עץ או פרח, של הר, של משורר אחר. אצל יצחקי לכל מושא התגלות יש שם. אלתרמן ראה אילן בגשמיו ועצים במלמול עליהם – אידיאות של עצים, עציות טהורה – יצחקי רואה: אלמון, פיקוס, אלת המסטיק, עץ חבּוש.

קריאת המאמר במלואו