חובב רשלבך: "מעשה האמנות – בין משמעות להתענגות". סקירה: גבי ברזל

חובב רשלבך הוא אמן פלסטי רב-תחומי. הדיון הפילוסופי שהוא מקיים בטקסט מעשה האמנות – בין משמעות להתענגות הוא יומרני, מעמיק ומרשים, והוא אפולוגטי, במובן החיובי ומעורר הכבוד שבמושג חבוט זה.

קריאת המאמר במלואו