התבוננות על היחסים בין אימהות חרדיות לילדיהן – אביבה נחמן

חיבור זה נכתב בעקבות ראיונות שערכתי לצורך מחקר בו נבחנו דרכי ההתמודדות של אימהות לילדים עם בעיות קשב וריכוז בחברה החרדית. במחקר נמצא שהמציאות הפסיכו-תרבותית הייחודית של האימהות יוצרת התמודדות עם מאפיינים ייחודיים. ההתבוננות על היחסים בין אימהות חרדיות ובין הילדים, שלא עומדים בציפיות החברתיות, נותנת הזדמנות ללמוד, בין היתר, על הייחודיות של יחסי אם-ילד בחברה החרדית ובמיוחד על מוקדי המתח והלחץ שחוות אימהות אלה ביחסיהן עם ילדיהן.

קריאת המאמר במלואו