תרומת הלימודים במסגרת תכניות ה- M.Ed. במכללת אורנים להתפתחותם – עטרה שריקי ומרי תותרי

בשנת תשע"ב פעלו במכללת אורנים שבע תכניות שונות לתואר השני (שש תכניות M.Ed: הוראה רב- תחומית במדעי הרוח ; הוראת שפות בהתמחויות אנגלית, עברית וערבית ; ניהול וארגון מערכות חינוך ; ייעוץ חינוכי ; חינוך והוראה לתלמידים בהדרה ; הוראת המדעים בבית הספר העל-יסודי ; וכן תכנית M.Teach – מוסמך בהוראה). בכל שש התכניות ל- .M.Ed קיים לפחות מחזור אחד של מוסמכים ו/או מסיימי חובות שמיעה (שטרם הגישו את עבודת הגמר היישומית).
מטרת-העל של כל אחת מתכניות ה- M.Ed. היא לתת מענה אקדמי ומקצועי לסוגיות חינוכיות וחברתיות המעסיקות את מערכת החינוך. מטרת המחקר הייתה לבחון ולהעריך את תרומת הלימודים במסגרת תכניות ה- .M.Ed להתפתחותם המקצועית של המוסמכים/מסיימי החובות. בניתוח ממצאי המחקר נעשתה הבחנה בין תרומת הלימודים לאוכלוסיות השונות, לפי ותק, מגזר ותכנית. ההבחנה לפי ותק נעשתה בהתאם לתפיסה לפיה מורים מתפתחים במהלך חייהם המקצועיים, ולכן בכל שלב מאפיינים אותם התנהגות שונה וצרכים שונים. המוסמכים/מסיימי החובות חולקו לקבוצות לפי ותק בהתאם למודל של הוברמן המתאר את מעגלי ההתפתחות של המורים (Huberman, 1995).
ההבחנה לפי מגזר נעשתה בשל בעובדה שבני מיעוטים רואים בהשכלה כלי העצמה מרכזי שבאמצעותו יש ביכולתם להגדיל את טווח ההזדמנויות הפתוחות בפניהם לצורך שיפור מצבם הכלכלי, החינוכי והפוליטי. בנוסף, נבחנה תרומת הלימודים בתכנית כפי שהיא נתפסת אצל מנהלי בתי ספר שבמסגרתם מלמדים מוסמכי התכניות, שכן למנהלים יש תפקיד חשוב בפיתוח המקצועי של המורים המלמדים בבית ספרם ובהגברת המוטיבציה שלהם ללמוד.

קריאת המאמר במלואו