התרומה של מסלול מב"ר לשיפור הישגיהם הלימודיים של תלמידים בדואים – אנעם אלגדיר

במהלך שנות עבודתי בכיתות מב"ר (מסלול בגרות רגיל), גיליתי כי תלמיד המגיע משולי החברה נושא עמו מטען כבד המכיל סיפורי חיים קשים, דימוי עצמי ירוד, אכזבות חוזרות ונשנות, תסכול וחוסר אמון. כמחנכת, אני רואה חשיבות עצומה לתהליך החינוכי לא רק להשגת המטרה הרשמית שלשמה קיים מסלול מב"ר – השגת תעודת בגרות מלאה. אני מייחסת חשיבות רבה לשינוי מיקומם של הילדים הללו הן בעיני עצמם והן בעיני החברה, ולסיוע המוגש להם כדי להניע תהליך שיביא אצלם לשינוי, מהיותם מתבגרים מוּ ד רים למתבגרים המצויים במרכז החברה. בעבודת הגמר בדקתי באיזו מידה הלימודים בכיתת מב"ר תרמו לשיפור בהישגים הלימודיים של תלמידים בדואים הלומדים בה בהשוואה לכיתה רגילה בהרכב דומה.

קריאת המאמר במלואו