על ספרה של גליה מאור: "חיינו מחייבים אמנות" – נעימה ברזל

ספרה של גליה בר אור, חיינו מחייבים אמנות, הינו מחקר רב-תחומי ובין-תחומי המציע תפיסה תרבותית שלמה בדבר אופן הקמתם של מוזיאונים לאמנות בתנועות הקיבוציות ודרך שזירתם בהוויית החיים, המעשה והיצירה בחברות אלו.

זהו מחקר מעמיק ויסודי המשייט ביד אמן בין הרבדים ההיסטוריים, החברתיים, התרבותיים והפוליטיים, משלב ביניהם ומפרש בעיקרו של דבר את ההבדלים בין שני מוזיאונים: 'המשכן לאמנות' בעין-חרוד ו'בית וילפריד ישראל' בקיבוץ הזורע. דומה שמה שמוצג בפנינו היא הסוגה של היסטוריה אינטלקטואלית השוזרת לתוכה במרחב של חלל וזמן תצורות, מבנים והקשרי חיים המפענחים את הזיקות שהתרחשו בין חיי המעשה לחיי היצירה בחברות הקיבוציות.

קריאת המאמר במלואו