סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללת אורנים: שילוב אקדמי, חברתי ומנהיגות חינוכית בעתיד – ד"ר לילך לב ארי, ד"ר דינה לרון

מבוא

שילובם של צעירים יוצאי הקהילה האתיופית במערכת ההשכלה הגבוהה היא אחד היעדים החשובים בקליטתם בחברה הישראלית. למימוש מטרה זו נרתמו גופים שונים – ממשלתיים, וולונטריים וציבוריים, זאת מתוך הכרה כי השכלה גבוהה היא מפתח להשתלבות בתחומי תעסוקה מגוונים, ומתוך כך, להשתלבות מעמיקה יותר בחברה הישראלית.

בשנת הלימודים תשס"ט החלה לפעול, כמהלך יזום של מכללת אורנים, תכנית להכשרת מורים ליוצאי הקהילה האתיופית. אורנים, כמכללה אקדמית לחינוך, היא תמונת ראי של החברה הישראלית וניתן לפגוש בה יהודים וערבים, מזרחיים ואשכנזים, חילוניים ודתיים ועוד, אך נעדרו בתמונה זו סטודנטים להוראה יוצאי אתיופיה. לאור זאת, נקטה הפקולטה לחינוך, בגיבוי הנהלת אורנים, מהלך יזום לקליטת מועמדים בני הקהילה, תוך הצבת שלושה יעדים מרכזיים: (1) להכשיר מורים-מחנכים בני הקהילה האתיופית ולשלבם במערכת החינוך; (2) לבנות קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה בקרב הקהילה; ו-(3) להרחיב את הדיאלוג הבין-תרבותי במערכת החינוך בכלל, ובאורנים בפרט.

התכנית מבוססת על העיקרון של 'הרוב ביחד ומעט לחוד'. דהיינו, הסטודנטים בוחרים לעצמם את חוגי הלימוד על פי נטיות ליבם ככלל הסטודנטים באורנים. ואכן, ניתן למצוא סטודנטים יוצאי אתיופיה בתכניות ההכשרה לגיל הרך, לחינוך המיוחד, לבית הספר היסודי והעל-יסודי ובחוג לחינוך חברתי-קהילתי. עם זאת, נמצא לנכון להקצות בכל אחת משנות הלימוד קורס אקדמי אחד הנותן מענה לצרכים הייחודים של הסטודנטים יוצאי הקהילה. קורסים אלה עוסקים בתהליכי גיבוש זהות, בנושאים הקשורים לקהילה האתיופית ולמפגש שלה עם החברה הישראלית ובתהליכי העצמה ופיתוח אישיים. ובנוסף, בשנה הראשונה של התכנית, הוצע לקבוצה לתת לעצמה שם מייחד. ההחלטה נפלה על השם 'מיכאל'. מאז מלווה שם זה את הקבוצה ומשרת את המערכת, בעיקר בהיבטים ארגוניים ומינהליים.

מטרת המחקר הנוכחי היא לחקור קבוצת סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללת אורנים, ולבחון את מידת השתלבותם במכללה בהקשר אקדמי וחברתי, וכן, את תפיסותיהם לגבי המשמעויות של מנהיגות חינוכית בכלל, ומנהיגות חינוכית שלהם בקהילתם בעתיד, בפרט.

*ד"ר לילך לב ארי, ראש הרשות למחקר ולהערכה, מכללת אורנים; דוא"ל: llevari@oranim.ac.il

**ד"ר דינה לרון, דיקן הפקולטה לחינוך, מכללת אורנים; דוא"ל: dina_l@oranim.ac.il

המחקר נעשה במסגרת הרשות למחקר ולהערכה, תשע"א.
קריאת המאמר במלואו