זמן הווה זמן עבר: האם ניתן לפענח את העבר באמצעות ההווה? – ד"ר עידן ברייר

תקציר

המאמר בוחן את האפשרות של חקר ההיסטוריה הקדומה באמצעות מודל הלקוח מחקר ההיסטוריה המודרנית.

תחילה ייבחן הצורך בכתיבה מחודשת של מחקרים היסטוריים בשל שינויים הנובעים מרוח הזמן. תמורות אלו מביאות עמן נקודות התבוננות חדשות, המעלות שאלות חדשות לגבי התעודות המוכרות זה מכבר. בנוסף, בשל חלוף הזמן, מסתבר שההתייחסות לשאלות המוכרות משנים גם היא מתחדשת. ברם, מאחר שמחקר ההיסטוריה צועד עם הזמן, גם שיטות המחקר משתכללות עם השנים.

במאמר מוצגת שיטת המחקר ההשוואתית, המוכרת מהכתיבה ההיסטורית של העת העתיקה. שיטה זו זכתה לעדנה עם התחדשות המחקר ההיסטורי המדעי במאה העשרים.

בהמשך נבדקת האפשרות של עריכת מחקר השוואתי בין-תקופתי. כאן נבחנים הרעיון של יחסי הגומלין בין התקופות השונות, טיב ההתבוננות על העבר דרך עדשת ההווה, וכן תקפותו של מודל המושתת על ההיסטוריה המודרנית לשם חקר ההיסטוריה הקדומה.

מילות מפתח: עבר, הווה, מודל, היסטוריה השוואתית, שיטת מחקר, חקר תקופת המקרא

*ד"ר עידן ברייר, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה; דוא"ל: idanb@research.haifa.ac.il

 

Time: Present and Past, or Can We Interpret the Past through Contemporary

?Models

Idan Brayer

This article examines the possibility of ancient history research through use of a modern historical study model.

First, the necessity of rewriting historical research due to changes in the "Zeit Geist" is examined. Theses changes in time bring with them new points of view, which raise new issues concerning the ancient documents. In addition, as time passes, it seems that new concepts are developed. However, since historical research has not stagnated, its methods are modified in the course of time.

The article presents the comparative method. This method, which is well known from ancient writings on History, has been revived in modern historycal study of the twentieth century. Following this, the article scrutinizes the options of carrying out a comparative inter-periodic study. The idea of interaction between the different eras is examined. Assessment of the past through modern lenses is evaluated, as well as the validity of a model based on modern history in the study of ancient history.

קריאת המאמר במלואו