עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה – ד"ר דויד מיטלברג; פרופ' הלן ג' פורגז

בארצות מערביות דוברות אנגלית מתמטיקה נחשבה באופן מסורתי לתחום 'גברי'. נתונים חדשים  המבוססים על מחקרים בקרב סטודנטים אמריקנים ואוסטרלים אודות עמדותיהם לגבי מתמטיקה ומגדר, מצביעים על שינוי בנקודת המבט המסורתית בהקשר לסטראוטיפים מגדריים כלפי מקצוע המתמטיקה. שתי מטרותיו של המחקר הנוכחי היו: (1) לקבוע האם יש הבדל בתפיסות המגדריות לגבי מתמטיקה בקרב סטודנטים יהודים וערבים; (2) לבדוק האם יש הבדלים מגדריים בין הסטודנטים בכל קבוצה אתנית.

קריאת המאמר במלואו