על ספרה של ד"ר יעל גילעת: "צורפות בכור ההיתוך" – ד"ר חגי רוגני

ספרה המרשים ורחב ההיקף של יעל גילעת "צורפות בכור ההיתוך" עוסק במפגש בין-תרבותי: אוּמנות הצורפות של יוצאי תימן עם התרבות הלאומית בארץ ישראל. מפגש בין מזרח ומערב, יהדות ועבריות, גלותיות וילידוּת, אמנות ואוּמנות. הדיון הוא רב-תחומי ובין-תחומי. זו עבודה של חקר תרבות במובן הרחב של המושג: קודם כול של תרבות חזותית, כלומר אמנות פלסטית וכן מה שמכונה אוּמנות, אך נכללים בו גם היבטים סוציולוגיים, היסטוריים ועוד. הדיון מתמקד בצורפות, כלומר בתרבות חזותית, מתוך הנחה שהעיצוב, הצורות, האיקונוגרפיה, הטכנולוגיה וכו' מייצגים ערכים ואמונות. לא מדובר בתוצר אמנותי בלבד אלא גם ברפרטואר תרבותי המהווה חלק מארגון החיים ובכינון הזהות.

קריאת המאמר במלואו