המעבר מבית-ספר יסודי לחטיבת הביניים: הצעה לתוכנית התערבות לימודית להיכרות עם העדות והדתות השונות במעבר לחטיבת הביניים – הנדיה ענתיר

תושבי הכפר מג'אר הנם בני שלוש דתות: דרוזים, נוצרים ומוסלמים. הם נבדלים גם בהיבט התרבותי משום ששוני עדתי מתבטא גם בשוני תרבותי. הגברת המודעות למאפייני העדות השונות ויצירת קרבה חברתית בין בני העדות תוך יצירת  אקלים התומך ברב-תרבותיות, נחשבות, בעיני, כמטרות חינוכית אשר יסייעו לתלמידים לבצע מעבר חלק מבתי הספר היסודיים לחטיבת-הביניים.

חוסר האיזון בחלוקת תלמידי הכפר מבחינת השתייכותם העדתית לבתי הספר היסודיים, מקשה על המעבר שלהם לחטיבת הביניים ועל המפגש הראשון שלהם עם תלמידים מעדות ותרבויות שונות. אוכלוסיית התלמידים בבתי הספר היסודיים אינה מאוזנת מבחינת השייכות העדתית. בי"ס יסודי ג' קולט רק תלמידים דרוזים; בי"ס יסודי א' קולט תלמידים דרוזים אך רוב התלמידים בו הם מוסלמים; בי"ס יסודי ב' קולט תלמידים מוסלמים, דרוזים ורוב התלמידים בו הם נוצרים; בי"ס יסודי ד' קולט תלמידים דרוזים, חלק קטן מתלמידיו נוצרים והרוב מוסלמים; בי"ס יסודי ה' קולט תלמידים דרוזים ומוסלמים. בסיימם את כיתה ו' בבתי הספר היסודיים, עוברים התלמידים לחטיבת הביניים אשר קולטת את כל התלמידים מכל העדות. חשוב לציין שעבור חלק גדול מהתלמידים, רק במעבר לחטיבת הביניים מתקיים המפגש הראשון שלהם עם תלמידים מעדות אחרות.

קריאת המאמר במלואו