על הספר: "העברית שפה חיה" כרך ה'. עורכים: פרופ' רינה בן-שחר, פרופ' גדעון טורי, ד"ר ניצה בן-ארי – פרופ' מיכאל ניר

ראוי לשַבח את יוזמי סדרת הכינוסים "עברית שפה חיה" במכללת אורנים ואת ההוצאה של סדרת הפרסומים בשם זה. עתה מונח לפנינו קובץ נוסף של "עברית שפה חיה". זהו הקובץ החמישי בסדרה, ובו 22 מאמרים העוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של הקשרים שבין לשון, ספרות, חברה ותרבות. זהו קובץ מדעי-מחקרי, וכל המאמרים המתפרסמים בו עברו שיפוט של אנשי אקדמיה. על עטיפת הספר צוין שהסדרה היא "בין-תחומית", ואכן תיאור זה מתאים לאוסף המגוון שלפנינו. הגיוון הרב ניכר הן בנושאי המאמרים הן בשמות המשתתפים ושיוכם המוסדי. כולם אנשי אקדמיה, חלקם ותיקים ומוכרים וחלקם חוקרים צעירים בראשית דרכם (אגב – יש להצטער על כך שהעורכים לא צירפו את רשימת  המחברים בציון השתייכותם האקדמית ותחומי המחקר שלהם).

עיון בנושאי המאמרים מלמד שרובם ככולם עוסקים בעברית בת-ימינו, הן זו המדוברת, העממית, הן זו הספרותית.  השם "עברית שפה חיה" אכן הולם את הקובץ: מתוכנו עולה התחושה שהעברית על מגוון גילוייה בדיבור ובכתיבה היא אכן חיה ונושמת, ועשויה לשמש נושא מרתק למחקר.

קריאת המאמר במלואו