תפקיד הלקסיקוגרפיה הפדגוגית בהוראת השפה הערבית בבי"ס טכנולוגי – היפא סלמאן

חיבור זה עוסק בתפקידי הלקסיקוגרפיה הפדגוגית בהוראת השפה הערבית בבית ספר טכנולוגי, ובודק את האפשרויות של התלמידים לרכוש את השפה הערבית המודרנית הסטנדרטית MSA , לא רק דרך למידת חוקי הדקדוק, אלא גם באמצעות למידת מבנה המילון ודרכי השימוש בו, דבר המסייע להם מאוד ברכישת שפה תקנית ומגביר את המוטיבציה של התלמידים לרכישת השפה.

אוכלוסיית המטרה הייתה אוכלוסיית התלמידים בבית הספר הטכנולוגי עמל נצרת. התלמידים הם בעלי רקע סוציו-אקונומי קשה, ורמת הישגיהם נמוכה מאוד. נצפו בקרבם קשיי למידה, בעיות התנהגות ומשמעת, זאת בנוסף למוטיבציה נמוכה ללימודים. לכן הניסוי התייחס לאפקטיביות של שילוב מיומנויות מילון בהוראת השפה הערבית בחטיבה העליונה שלא נבחנת לבגרות.

על מנת להגיע למצב בו כל תלמיד יוכל לחפש ולמצוא מילים במילון, היה צריך ללמד את התלמידים את הטכניקות השונות של השימוש במילון רגיל או אלקטרוני. לכן היה חשוב מאוד לשלב את המילון בכל תהליך הלמידה וההוראה של השפה הערבית המודרנית הסטנדרטית בבית הספר.

האם השימוש במילון ערבי-ערבי בבית ספר טכנולוגי, מסייע לתלמידים ללמוד את השפה הערבית התקנית? האם אסטרטגיות של שימוש במילון בשיעורי ערבית גורמות לפיתוח אוריינות של השפה הערבית בקרב תלמידים שלא ניגשים לבגרות?

בניסיון לחפש תשובות לשאלות הללו, נערך ניסוי מיוחד במהלך כ-30 שיעורים אשר כלל ארבעה  שלבים: יישום; למידה; יצירה; הערכה.

קריאת המאמר במלואו