הקשר בין דפוס ההתקשרות לאם, למחנכת ולקבוצת השווים לבין נשירתם הסמויה של בני נוער מבית הספר – יונית להב

תופעת הנשירה נוגעת ומשליכה על תעשיית המדינה, על כלכלת המדינה ועל רווחת אזרחיה הצעירים היום והבוגרים בעתיד. היא משפיעה על תעסוקה ואבטלה, על תופעות עוני והזנחה, על תופעות סמים ועבריינות, על הווה ועתיד במשפחות רבות ועל עתיד המדינה כולה (להב, 2004). תלמידים נושרים נחלקים לנושרים גלויים ונושרים סמויים. נשירה סמויה מתארת אוכלוסייה שנעדרת בתכיפות ממערכת החינוך או שנוכחת בכיתה בצורה פסיבית ואינה משתתפת אקטיבית בלמידה (דוברת, 2005). תופעה זו תוארה על ידי אדלר (1980), כתופעת "נוכח נפקד". חשוב לציין, שלנשירה הסמויה אין הגדרה אחידה ומוסכמת, אולם קיימים סימנים שעשויים לסייע לזיהויה ולאיתורה. אוכלוסייה בסיכון לנשירה סמויה מאופיינת בריבוי העדרויות, הישגים לימודיים נמוכים, תחושת ניכור כלפי בית הספר, בעיות התנהגות ובעיות חברתיות בבית הספר (כהן-נבות, אלנבוגן-פרנקוביץ וריינפלד, 2001).

קריאת המאמר במלואו