על הספר: אריה יופה – "יומן מלחמה עברי-ברית המועצות 1945-1941" עורכת ד"ר אביבה אורפז – פרופ' נעימה ברזל

יומנו של אריה יפה, לימים חבר קיבוץ יקום ואיש מרכזי בתנועת השומר הצעיר בארץ, נכתב בתקופת הפליטוּת שלו בברית המועצות בין השנים 1945-1941. אריה וחבריו (מנשה, מישקה צבי ובצ'קה), חניכי השומר הצעיר בווילנה היו בני שמונה עשרה כאשר פלשה גרמניה ביוני 1941, לשטחי השליטה הסובייטית במזרח אירופה. היומן נכתב בתחילה כיצירה משותפת בבחינת "חובת כתיבת יומן" ולאחר שהחבורה נתפרדה, עם התגייסותם של חבריו, המשיך אריה בכתיבה כאשר זו עוברת משפת ה'אנחנו' לשפת ה'אני'. היומן כולו נכתב עברית, אך הוא גדוש במונחים ומינוחים השייכים לעולמה הצבאי והאזרחי של ברית המועצות, ובנוסף ישנם בו שמות אישים, מקומות, אירועים, שללא מלאכת הפענוח המורכבת והיסודית של אביבה אופז ואלתר אופיר, לא ניתן היה להבינם ולקרוא את היומן ברצף. אריה מספר וסוקר את חייו בשטחי הספר של ברית המועצות אליהם נדד בניסיונו החוזר והנשנה להתגייס לצבא הסובייטי. היומן גדוש פרטים המאירים ומנהירים פרק עלום בהיסטוריה של מאות אלפי יהודים שנדדו מפולין, ממזרח פולין, מביילו-רוס ומאוקראינה, עם וכחלק מנדידת העמים הגדולה של האוכלוסיות הסובייטיות בעקבות הפלישה הרצחנית של צבאות גרמניה הנאצית. הספר מסתיים כאשר אריה מספר על ניסיונותיו להתוודע לגורלם המר של משפחתו ובני עירו ולחבור לשרידי אנשי התנועה בניסיון למצוא דרכם לארץ ישראל.

ייחודו וחשיבותו הרבה של יומן זה הוא בכך שהוא סוקר פרק היסטורי שלא נחקר עדיין באופן שיטתי. ומשום שקיים ספק רב אם בכלל ניתן יהיה ליצור תמונה מקיפה היסטורית של תקופת הפליטות בברית המועצות, בשל הריבוי והפריסה הרחבה של סוגי הפליטות ובשל מיעוט המידע הקיים, הופך יומן זה לנדבך חשוב בהבנה ההיסטורית.

קריאת המאמר במלואו