על ספרו של ד"ר שמאי גלנדר: "משני עמים לעם אחד" – ד"ר יונתן כהן

על פי התפיסה הדוגמטית השגורה, מספר לנו המקרא את סיפורו של עם אחד – עם ישראל, שקיבל תורה אחת וארץ אחת, ארץ כנען, מפי אל אחד. נאמנותו של עם ישראל האחד לאלוהיו האחד היא שקבעה על פי השקפת המקרא את גורלו בארצו. ספרו של שמאי גלנדר משני עמים לעם אחד מבקש לערער על ההשקפה הזאת. בלשונו של המחבר: "הספר מבקש להציג את ההבדלים המהותיים" בין יהודה, השבט הדרומי ומסגרתו המדינית ממלכת יהודה, ובין שבטי ישראל הצפוניים ומסגרתם המדינית, ממלכת ישראל, בתקופת בית ראשון. לדעת המחבר הבדלים אלה גדולים מאד ומשקפים תודעה לאומית נפרדת ותפיסה דתית שונה

קריאת המאמר במלואו