דור שנות ה-80 באמנות בישראל – ד"ר יעל גילעת

באמנות הבין-לאומית, שנות ה-80 היו שנים של "התפרצות אנרגטית" שבהן באו לידי ביטוי אכזבה עמוקה מפני הפרדיגמות של המודרניזם הטהרני והן העמידו את הפוסט-מודרניות כאופציה תרבותית של ריבוי, שפע, עודפות, פלורליזם ורלטיביזם. בישראל, סוף שנות ה-70 התאפיינו בתחושה של שבר ופרֵדה מהרעיונות שהיו בתשתית החברה הישראלית – מהפך פוליטי וחברתי הביא לעלייתן של תפיסות חדשות, שניזונו בין היתר מהמהלך הפוסט-מודרני במערב.

קריאת המאמר במלואו