שונית האלמוגים באילת – סביבת חיים באי-ודאות קיומית התלויה במאמצי שיקום- ד"ר שי שפיר

שוניות האלמוגים בעולם בכלל ובאילת בפרט, נמצאות במצב של אי-ודאות לגבי עתידן. גורמים עולמיים ומקומיים משפיעים ישירות על בריאותן של השוניות ואצלנו השונית הקטנה של אילת נמצאת בלב ויכוח ציבורי על עתידה. הוויכוח על החקלאות הימית במימי מפרץ אילת העלה את נושא בריאות השונית לסדר היום הפוליטי-ציבורי במדינת ישראל והביא למימושם של מחקרים חדשניים אשר בחנו באופן ביקורתי מספר הנחות שהתבררו כבלתי מבוססות. השפעת חוות הדגים על בריאות השונית עוררה ויכוח מר אשר גלש מעבר לעובדות המדעיות. מחקרים שנעשו לאחרונה הראו כי לחוות הדגים אין השפעה שלילית על האלמוגים אלא להפך, יש השפעה מיטיבה. נתונים אלו הובילו להעלאת רעיונות של "ייעור השונית" ופיתוח משתלה צפה של אלמוגים בגוף המים, בסמוך לכלובי הדגים, אשר מגדלת אלפי אלמוגים  מתוך גישה חדשנית אקטיבית לשיקום השונית. הטכנולוגיה של "ייעור השונית" פותחה ונוסתה על שני שלביה: השלב של משתלת האלמוגים ושלב השתילה בשונית הפגועה. טכנולוגיה ירוקה זו עשויה לשנות לטובה את המגמה של התמוטטות השונית. עתיד שונית האלמוגים נגזר מצד אחד מהשפעת ההתפתחות המואצת של העיר אילת ומצד שני ממאמצי השימור והשיקום האקטיבי של שונית האלמוגים. רק השנים יגידו אם השכלנו לאזן את המשוואה ולהציל את השונית הצפונית ביותר בעולם מכליה.

קריאת המאמר במלואו